Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds beheert een groot pakket beleggingen, bijvoorbeeld aandelen. Als je deel neemt in een beleggingsfonds beleg je dus indirect in een groot aantal verschillende bedrijven.

De beheerders van een beleggingsfonds houden dagelijks het economische en financiële nieuws voor je bij. Zij kopen en verkopen aandelen en beleggen je dividenden (die je gekregen heeft door dit beleggingsfonds) opnieuw. Zij weten precies welke economische en financiële ontwikkelingen invloed kunnen hebben op jouw beleggingsfonds, en zij volgen kritisch de bedrijven waarin belegd wordt.

Kortom, je hebt er geen omkijken naar. Je hoeft je dus alleen met beleggen bezig te houden als je daar zelf zin in hebt. Nodig is dit dus niet, want alles wordt voor je geregeld en bijgehouden.

Beleggingsfondsen

In een beleggingsfonds wordt het geld van verschillende beleggers beheerd. Aan het stuur van zo’n beleggingsfonds staat de fondsmanager, die de economie en de markt waarop zo’n fonds opereert nauwlettend in de gaten houdt. Hij maakt hierbij gebruik van de informatie en expertise van analisten van de bank. De fondsmanager koopt en verkoopt effecten en stelt de portefeuille van het fonds samen. Je hebt hier dus geen omkijken naar. Beleggingsfondsen richten zich op een specifieke regio, bedrijfstak of bijvoorbeeld valuta’s. Doordat meerdere beleggers deelnemen in een beleggingsfonds bedraagt het totale vermogen hiervan vele tientallen of zelfs honderden miljoenen Euro’s. Hierdoor kan de fondsmanager een bredere spreiding aanbrengen dan zelfs de meest vermogen particuliere belegger zou kunnen. In een beleggingsfonds kun je vaak al deelnemen vanaf 20 Euro. Voor een relatief laag bedrag heb je dan al een gespreide portefeuille.

Er zijn al zo’n 700 fondsen in ons land en elke week komt er wel eentje bij. Ze zijn zo populair omdat je geld wel belegd is, maar je er verder geen omkijken naar hebt.
Elk fonds heeft een eigen filosofie en belegt op een andere wijze. Zo zijn er fondsen die willen beleggen in: milieuvriendelijke instellingen, Nederlandse aandelen, winkelpanden, obligaties enzovoorts.
Open-end fondsen: de beleggingsinstelling verplicht zich ten alle tijde de aandelen te (ver)kopen tegen de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde bij beleggingsfondsen is iets anders dan de intrinsieke waarde van aandelen. Dit is namelijk de som van de koerswaarde van de effecten – de schulden van de instelling + de liquide middelen : het aantal uitstaande aandelen
Close-end fondsen: de beleggingsinstelling geeft de aandeelhouders niet het recht bij koop of verkoop aan de instelling de intrinsieke waarde te ontvangen. Dan wordt de aandelenkoers bepaald door vraag en aanbod.

Click-fondsen: dit zijn fondsen die een grote mate van zekerheid, omdat bij een bepaalde winst deze wordt vastgelegd. Ook al daalt de beurs dan zal de belegger toch de “geclickte” winst ontvangen. Deze zekerheid wordt behaald door ingewikkelde transacties met opties.De belegger is tevens verzekerd van z’n inleg, want de eerste click ligt op 0%. Hierdoor zijn deze fondsen populair bij de beleggers.Er zijn ook nadelen aan click-fondsen; de opties moeten gekocht worden, dit bedrag gaat van de winst af. Ook is het een flinke financiële domper als een vooraf vastgestelde click net niet behaald wordt. Click-fondsen lopen vaak voor langere tijd, als je vervroegd er uit wil betaal je een boete.
Lease-fondsen: de belegger koopt geen aandelen maar huurt ze, dit heeft bepaalde belastingtechnische voordelen.
Aandelenzondereigengeld-fondsen: de aandelen worden gefinancierd met geld dat door de aandeelhouder is geleend. Deze fondsen hebben een goede optiedekking waardoor het geleende bedrag niet verloren gaat.
Sommige fondsen kunnen in verschillende categorieën voorkomen

Minder risico

Doordat heel veel beleggers deelnemen, bedraagt het totale vermogen van een beleggingsfonds vele miljoenen Euro’s. Hierdoor kan het fonds in een groot aantal verschillende bedrijven beleggen.

Gaat het met een van die bedrijven minder goed, dan kan dit rechtgetrokken worden door de goede resultaten van de andere beleggingen. Je belegging is daardoor minder gevoelig voor koersschommelingen.

Bijna alle grotere beleggingsmaatschappijen, zoals ABN-AMRO, OHRA, AMEV en Spaarbeleg adviseren je alleen te beleggen met geld dat je minimaal de komende drie jaar niet nodig denkt te hebben. Bij een korte looptijd is de waarde van je belegging te gevoelig voor koersschommelingen. Elke soort van beleggen brengt risico’s met zich mee. Beleggen geeft je de kans op een hoger maar ook een lager dan gemiddeld rendement. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lage kosten

Het fonds koopt en verkoopt aandelen in het groot. Dit zorgt voor lage kosten. Je hoeft alleen rekening te houden met de “aan” en “verkoop” kosten. Die worden berekend als je aandelen in het fonds koopt of verkoopt.

Vaak hebben beleggingsmaatschappijen acties, dit kan bijvoorbeeld zijn dat je de komende tijd op een beleggingsfonds geen aankoopkosten hoeft te betalen. Je kan dan dus gratis instappen. Als je over beleggingen praat met duizenden Euro’s kan dat toch een heel groot bedrag besparen. Door deze acties proberen de beleggingsmaatschappijen de twijfelaars over de streep te trekken.

Aandelen kopen en verkopen

Het kopen en verkopen van je aandelen in een beleggingsfonds gaat heel eenvoudig. Je belt gewoon je beleggingsmaatschappij en vertelt voor welk bedrag je wilt kopen of verkopen. Deze opdracht wordt dan tegen de openingskoers van de volgende beursdag uitgevoerd.

Om een idee te geven om wat voor bedrijven in zo’n fonds kunnen zitten zullen we een paar voorbeelden noemen:
Koninklijke Olie, ING, Philips, ABN AMRO Bank, Aegon, Ahold, KPN en Unilever. Beleggingsmaatschappijen hebben uitgebreide assortimenten van beleggingsfondsen. Zo’n assortiment bevat alle belangrijke beleggingscategorieën, en economische regio’s, landen en bedrijfstakken.

De waarde van je aandelenportefeuille

Eens in de zoveel tijd ontvang je van je beleggingsmaatschappij een overzicht van de waarde van je beleggingen. Maar als je wilt kan je natuurlijk ook de koers van je beleggingen dagelijks volgen via de beurspagina van de krant, teletekst of via internet. Bijvoorbeeld: www.ohra.nl of www.abnamro.nl/beleggingsfondsen/

Automatisch beleggen

Dat is echt heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar aan te geven hoeveel je per maand in wilt leggen en in welk beleggingsfonds van een bepaalde maatschappijen, de rest doen anderen voor je. Ze schrijven dan maandelijks een vast bedrag van je bankrekening af. Hier is wel een minimum per maand vastgesteld, en dit is bij elke maatschappij anders. Nu heb je er geen omkijken meer naar. Je kunt natuurlijk je inleg altijd verhogen of verlagen of (tijdelijk) stopzetten. Dit kun je allemaal met een telefoontje regelen.

Advertentie